ایزابل
۰۳
فروردین

نحوه تغییر رمز محیط وب الستیکس و ایزابل

همانطور که می دانید سیستم تلفنی الستیکس دارای یک محیط گرافیکی تحت وب است که تمامی امور تنظیمی از طریق آن انجام می گیرد، به طور...

ادامه مطلب