Load Balancing
۰۱
فروردین

ترکیب دو خط اینترنت، Load Balancing با روش PCC در میکروتیک

Load Balancing

شاید برای شما پیش آمده باشد که در شرکت چند خط اینترنت داشته باشید و قصد داشته باشید ترافیک هر دو خط را با هم ترکیب کنید. برای مثال دو خط با پهنای باند  ۲M داریم که می خواهیم از تمام این پهنای باند یعنی ۴M استفاده کنیم.

برای این کار سناریوی ما به شرح ذیل می باشد:

Local Computers: 172.16.10.0/24

Internet Gateway : 10.0.1.1 /24 , 10.0.2.1/24

RouterOs IP Addresses : 10.0.1.2/24 , 10.0.2.2/24

گام نخست : تعریف ip های مورد نظر در روتر 

برای این کار ابتدا آدرس IP ها را از مسیر Ip –> Addresses در میکروتیک تعریف می کنیم:

آدرس شبکه لوکال:

Load Balancing
Load Balancing
Load Balancing

گام دوم : تعریف Nat برای Wan های موجود

گام سوم: ایجاد رول های مورد نیاز در Mangle

نکته : chain input : برای پردازش بسته هایی که از طریق یکی از اینترفیس ها به روتر وارد می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته : mark connection : برای قرار دادن علامت مشخص در کل ارتباطات موجود در یک رول مورد استفاده قرار می گیرد.

در ابتدا برای ارتباطات ورودی Wan1، یک mark connection ایجاد می کنیم.

نکته : chain output : برای پردازش بسته هایی که توسط روتر ایجاد شده است، مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته : mark routing : برای قرار دادن یک علامت مشخص بر روی یک بسته فقط برای اهداف مسیریابی، مورد استفاده قرار می گیرد.

در مرحله بعد بسته های خروجی Wan ها که توسط میکروتیک ایجاد شد را با استفاده از رول های مرحله قبل mark routing می کنیم.

Wan1 :

Wan2 :

نکته : chain prerouting : برای پردازش بسته ها قبل از عمل routing مورد استفاده قرار می گیرد.

در این قسمت بسته هایی که از داخل شبکه مقصدشان اینترنت می باشد را مورد پذیرش قرار می دهیم.

Wan1 :

Wan2 :

در این قسمت ترافیک هایی که از سمت شبکه ارسال می شوند را به جریان های برابر تقسیم کرده و با استفاده از mark connection به آدرس مقصد یعنی Wan مورد نظر در مرحله routing می فرستیم.

Wan1 :

نکته : per connection classifier : اجازه می دهد ترافیک به جریان های برابر تقسیم شوند.اگر ۳ ترافیک داشته باشیم پارامتر های ما ۳/۰ و ۳/۱ و ۳/۲ و اگر ۲ ترافیک داشته باشیم پارامتر های ما ۲/۰ و ۲/۱ خواهد شد.

نکته : Dst.Address Type :

  1. Local : آدرس مقصد به یک از اینترفیس های روتر اختصاص داده می شود.

  2. Unicast : بسته به یک دستگاه خاص ارسال می شود.

  3. Broadcast : بسته به همه دستگاه ها ارسال می شود.

  4. Multicast : بسته به یک گروه تعریف شده ارسال می شود.

Wan2 :

در این قسمت برای mark connection مرحله قبل یک mark roting ایجاد تا در routing استفاده شود.

نکته : لازم به ذکر است نام این routing mark هم نام routing mark قسمت output می باشد.

Wan1 :

Wan2 :

گام چهارم : نوشتن Route

در این مرحله Default Route های خود را اضافه می کنیم بطوریکه همواره وضعیت برقراری ارتباط با Gateway به وسیله ping چک شود.

Wan1 :

Wan2 :

در این قسمت برای Gateway های Wan ها به وسیله Distance اولویت ایجاد می کنیم بطوریکه Wan1 اولویت اول ما و Wan2 اولویت دوم ما باشد.

Wan1 :

Wan2 :

در پایان ما یک اینترنت با مجموع پهنای باند ۴Mخواهیم داشت.